• 11

    06 2015

  • Wypadek przy pracy – prawne aspekty postępowania

w dniu 18 czerwca zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne  szkolenie z prawidłowego prowadzenia postępowania wypadkowego. Podczas zajęć przedstawione zostaną dobre  praktyki stosowane podczas  przygotowywania dokumentacji,  najczęściej popełniane błędy oraz rozwiązania wykorzystywane w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Program szkolenia

  1. Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy – zgłoszenie wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku.
  2. Zadania zespołu powypadkowego, przebieg postępowania.
  3. Najczęściej pojawiające się błędy podczas prowadzenia postępowania powypadkowego
  4. Dokumentacja powypadkowa- analiza najczęstszych nieprawidłowości
  5. Analiza przykładowych zdarzeń i postępowań powypadkowych

– Wypadek podczas podróży służbowej;

– Wypadek pracownika pozostającego w stanie nietrzeźwości;

– Zdarzenie wypadkowe, którego skutki ujawniają się w dłuższym okresie;

– Wypadek podczas przerwy w pracy;

     6. Nagły przypadek chorobowy jako zdarzenie wypadkowe.Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w związku
z wypadkiem przy pracy

7. Jak badać wypadki przy pracy, najczęściej stosowane sposoby badania wypadków przy pracy

 

Zapisy na stronie