• 17

    06 2015

  • Biznesplan jako narzędzie w procesie planowania

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.06.2015r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie ŁARR S.A., ul. Narutowicza 34, Sala konferencyjna (parter).

Program szkolenia:

10.00 – 11.30

Analiza potrzeb uczestników.

Instrumenty wsparcia finansowego dla osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej (planowane i aktualnie dostępne).

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45  – 13.15

Cele, funkcje, korzyści przygotowania biznesplanu

Struktura biznesplanu

Najistotniejsze elementy biznesplanu wykorzystywane w procesie ubiegania się
o finansowanie zew.

Analiza swot

Plan inwestycji / harmonogram wydatków

Prognozy przychodów i kosztów, uproszczony rachunek zysków i strat

13.15-13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 15.00

Przykładowe formularze aplikacyjne / dobre praktyki

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 czerwca do godz. 12:00, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres:  p_lagiewska@larr.lodz.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 42 208 92 42.

Koszt szkolenia: 100,00  PLN brutto.

W załączeniu:

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY 24.06.2015