• 09

    07 2015

  • Bezpłatne szkolenia w ramach europejskiego certyfikatu ECDL Core

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń w ramach europejskiego certyfikatu ECDL Core. Projekt  „ECDL Core – kursy komputerowe z certyfikatem 50+” dofinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2.

Jeśli jesteś zainteresowany podsieniem swoich kwalifikacji w zakresie:

  • Podstaw technik informacyjnych i komunikacyjnych
  • Użytkowania komputerów i zarządzanie plikami
  • Przetwarzania tekstów (MS Word 2007/10)
  • Arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel 2007/10)
  • Użytkowania baz danych (MS Access 2007/10)
  • Grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej (MS PowerPoint 2007/10)
  • Przeglądania stron internetowych i komunikacji

Zgłoś się do projektu „ECDL Core – kursy komputerowe z certyfikatem 50+

W kursach mogą wziąć udział osoby które są:
– zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego (wg. Kodeksu Cywilnego),
– w wieku 50-64 lata lub 25-30 lat,
– zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
– posiadające podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.
– NIE będące na emeryturze.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest uznawanym przez większość państw Europy zaświadczeniem po posiadaniu umiejętności z zakresu korzystania z komputera i sieci Internetowej oraz obsługi podstawowych programów biurowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie

Źródło: Edukey