• 13

    07 2015

  • Bezzwrotne wsparcie finansowe na poprawę warunków pracy w Twojej firmie

Urząd Miasta Łodzi oraz I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi zapraszają w dniu 3 września na bezpłatne szkolenie, którego tematem będą warunki uzyskania przez przedsiębiorcę bezzwrotnego wsparcia finansowego na  poprawę warunków pracy.

Podczas dwugodzinnego szkolenia zostaną omówione poniższe zagadnienia:

  1. Podstawa prawna i cel programu prewencji wypadkowej – art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków o-przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze. zm.).
  2. Ogólne założenia programu dofinansowania – zakres podmiotowy i przedmiotowy.
  3. Rodzaje działań doradczych, inwestycyjnych i inwestycyjno – doradczych, objętych programem.
  4. Zasady i tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.
  5. Przykłady działań, które otrzymały pozytywną i negatywną ocenę eksperta w trakcie procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.
  6. Przykłady efektów osiągniętych w projektach, które otrzymały dofinansowanie.
  7. Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest na stronie