• 08

    09 2015

  • Forum Inwestorów i Eksporterów. W centrum Polski w centrum Europy

Samorząd Województwa Łódzkiego  zaprasza  do wzięcia udziału w Forum Inwestorów i Eksporterów. W centrum Polski w centrum Europy, które odbędzie się w dniach 22 – 23 września 2015 roku w Łodzi. Dyskusje podejmowane podczas Forum będą dotyczyć zagadnień internacjonalizacji przedsiębiorstw, wzrostu aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Ponadto uczestnicy Forum będą podejmować tematykę zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.

Do udziału w FIiE zostaną zaproszone delegacje zagraniczne i krajowe reprezentujące regiony, miasta, JST, inwestorzy oraz przedstawiciele zagranicznego i krajowego biznesu.

W ramach FIiE odbędą się spotkania B2B przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów z przedstawicielami JST /gmin/ oraz władzami Województwa.

Szczegółowa agenda wraz z formularzem rejestracyjnym dostępna na stronie.

Źródło: WŁ