• 12

  10 2015

 • Szkolenie pn.”Skutki podatkowe zmian w podatku od towarów i usług”

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby planujące założenie firmy

do udziału w bezpłatnym szkoleniu obejmującym zmiany w podatku od towarów i usług,  które weszły w życie z dniem 01.07.2015 r. Szkolenie przeprowadzą eksperci z Izby Skarbowej w Łodzi.

Termin szkolenia: 15 października 2015 r.

Godzina: 9.00 -14.00

Miejsce: sala szkoleniowa Łódzkiego Centrum Przedsiebiorczości (Łódź, al. Politechniki 32, pok. 114)

Program szkolenia

1. Zmiany dotyczące procedury odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych:

 •  ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do transakcji między podatnikami VAT czynnymi,
 • obowiązek weryfikowania statusu nabywcy,
 • nowy katalog towarów, przy dostawie których podatek rozlicza nabywca,
 • wprowadzenie limitu kwotowego dla niektórych kategorii towarów oraz wprowadzenie definicji jednolitej gospodarczo transakcji,
 • ustalanie podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w procedurze odwrotnego obciążenia,
 • korygowanie rozliczeń (transakcji),
 • prawo do odliczenia a mechanizm odwrotnego obciążenia,
 • nałożenie obowiązku składania krajowych informacji podsumowujących dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

2. Nowelizacja regulacji dotyczącej nieściągalnych wierzytelności:

 • uchylenie obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z upadłością lub likwidacją,
 • możliwość korekty podatku przez podmioty powiązane.

3. Zmiany dotyczące zakresu stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, w szczególności w zakresie kaucji gwarancyjnej:

 • zmiany katalogu towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej,
 • nowe limity kwotowe dotyczące kaucji gwarancyjnej,
 • zmiany o charakterze proceduralnym i porządkowym.

4. Odliczanie podatku naliczonego dotyczącego wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, w tym przedstawienie zmiany przepisów od 01.07.2015 r.:

 •  zasada – kwotą podatku naliczonego jest 50% podatku,
 • w jakich sytuacjach/jakie pojazdy samochodowe dają możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego,
 • odliczanie podatku naliczonego dotyczącego paliwa: regulacje przed i od 01.07.2015 r.,
 • korekta podatku naliczonego w związku z dostawą pojazdów samochodowych w okresie korekty.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie.