• 22

    10 2015

  • Motywacja w biznesie, czyli jak podnieść sukces swojego działania !

„Oby osiągnąć sukces i spełnienie w życiu zawodowym ale też osobistym, potrzebujemy takiego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, które będzie otwierało nas i czyniło silnymi a nie ograniczało i ciągnęło w dół”

 

FAKTY:

➡Na sto firm, rozpoczynających działalność, ponad połowa odpada już po pierwszym roku

➡ Po pięciu latach, pozostaje około pięć procent

➡Reasumując 5/ 100 firm jest w stanie działać na rynku.

 

W imieniu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości zachęcamy do udziału  warsztacie

 

MODUŁ 1.

Bądź większy niż Twoje problemy

MODUŁ 2.

Trzy podstawowe umiejętności, które decydują o sukcesie w Twojej branży

MODUŁ 3.

Motywacja i zaangażowanie

Szczegóły na stronie

Źródło: AIP