• 30

    10 2015

  • Biblioteka Narodowa udostępni w sieci ponad 700 tysięcy artykułów

Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz” to projekt mający na celu digitalizacje blisko 800 tysięcy artykułów naukowych z polskich czasopism publikowanych w latach 2002-2014. Jego głównym celem jest udostępnienie jak największej ilości zasobów Biblioteki Narodowej naukowcom i studentom, a także zwykłemu Kowalskiemu.

Dzięki „Merkuriuszowi” czytelnik będzie miał łatwiejszy dostęp do wielu materiałów bibliotecznych, a co najważniejsze będzie mógł z nich korzystać nie wychodząc z domu. Dlaczego? Większość zasobów będzie bowiem udostępniania jako Open Access, dzięki czemu będzie je można czytać bez żadnych ograniczeń w internecie.

Czemu platforma nosi nazwę „Merkuriusz”? Jest to nawiązanie do najstarszego polskiego czasopisma – „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zawierający” – które ukazywało się w 1661 r. i zawierało wiele informacji z całego świata nadsyłanych przez licznych korespondentów, co było unikalnym zjawiskiem w XVII wiecznej Europie.

Jak Merkuriusz będzie funkcjonował w praktyce? Oddajmy głos specjalistom z Biblioteki Narodowej: „Dzięki pracom integracyjnym łączącym zasoby cyfrowe z systemem informatycznym BN, jak również dzięki implementacji przyjaznych dla użytkowników narzędzi wyszukiwawczych i społecznościowych. Projekt będzie rozwijany przy udziale wykorzystywanej obecnie w BN infrastruktury IT począwszy od etapu digitalizacji poprzez archiwizację aż do udostępniania w Internecie lub systemie wypożyczeń między bibliotecznych”

Więcej informacji na stronie Innpoland

Autor: Michał Budzyński