• 12

    11 2015

  • Jak ubiegać się o dotację na rozwój firmy?

Jak ubiegać się o dotację na rozwój firmy? to temat grudniowego szkolenia organizowanego w ramach Łódzkiego Centrum Przedsiebiorczości. Szkolenie jest bezpłatne i kierowane jest  do przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy i szukają na ten cel wsparcia finansowego.

Szkolenie odbędzie się dnia 3 grudnia 2015 r w godz. 9.00 -15,00 w siedzibie Biura Obsługi Inwestora (al. Politechniki 32 pok. 114)

Program szkolenia

1. Wstęp. Analiza potrzeb uczestników. Podstawowe informacje na temat nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

2. Fundusze Europejskie dla firm – gdzie, kiedy i na jaki cel?

3. Jak przygotować się do naboru, ile trwa przygotowanie wniosku, jak prawidłowo wypełnić dokumentację i rozliczyć projekt?

4. Najczęściej popełniane błędy w procesie aplikowania – doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowania.

5. Pytania i odpowiedzi.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie przeprowadzą

Andrzej Rostocki – konsultant Punktu Konsultacyjnego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., specjalista ds. źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Od 2006 r. jako konsultant Krajowego Systemu Usług świadczy usługi informacyjne i doradcze dla firm sektora MŚP oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa i szkoleń dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej z zakresu tworzenia i zastosowania biznesplanu w ramach projektów własnych ŁARR S.A. w latach 2006 – 2014. Ponadto uczestniczył w procesie pozyskiwania dotacji unijnych dla firm oraz jednostek samorządu terytorialnego w okresie finansowania 2007 – 2013 (Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego dz. II.7, III.2, III.6, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dz. 8.3, 8.4). W latach 2008 – 2013 jako członek Komisji Konkursowych był ekspertem oceniającym merytorycznie wnioski w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1, 8.1 oraz 8.2. prowadzenie i nadzorowanie procesu sprawozdawczości w ramach projektu własnego PARP realizowanego w ramach SPO WKP dz. 1.1.1 (2005 – 2008). W latach 2005 – 2013 prowadził i nadzorował proces sprawozdawczości w ramach projektów własnych PARP realizowanych w ramach programów SPO WKP dz. 1.1.1 oraz PO KL dz. 2.2.1.

Bartłomiej Walczak – w latach 2000 – 2011 oraz od listopada 2014 r. konsultant / doradca Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny. Bezpośrednio zaangażowany w proces świadczenia usług doradczych oraz informacyjnych (programy pomocowe Unii Europejskiej dla firm, marketing, zarządzanie, opracowywanie biznes planów, wdrażanie systemu zarządzania jakością), kilkaset udokumentowanych konsultacji głównie w zakresie projektów inwestycyjnych finansowanych z programów pomocowych UE: PO IG RPO WŁ, SPO WKP