• 12

  11 2015

 • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP

Jednym z głównych powodów powstawania wypadków przy pracy są maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane obsługą różnego rodzaju sprzętu stanowią blisko 40%.

Dlatego zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w szkoleniu pn. „Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP. Dotacje z ZUS na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w firmie”.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. w godz. 8.30 – 13.00 w siedzibie Biura Obsługi Inwestora (al. Politechniki 32, pok. 114).

Program szkolenia:

 1. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP
 2. Podstawa prawna i cel programu prewencji wypadkowej – art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków o-przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze. zm.).
 3. Ogólne założenia programu dofinansowania – zakres podmiotowy i przedmiotowy.
 4. Rodzaje działań doradczych, inwestycyjnych i inwestycyjno – doradczych, objętych programem.
 5. Zasady i tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.
 6. Przykłady działań, które otrzymały pozytywną i negatywną ocenę eksperta w trakcie procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.
 7. Przykłady efektów osiągniętych w projektach, które otrzymały dofinansowanie.
 8. Weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie przeprowadzą:

Dariusz Bończak – Nadinspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy

Bogusława Paderewska – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji z ZUS