• 19

    11 2015

  • Innowacje w działaniu – V Konferencja Badawcza PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w V Konferencji Badawczej „Innowacje w działaniu – współczesne źródło wzrostu przedsiębiorstw”, która odbędzie się 3 grudnia 2015 r., w Pałacu Prymasowskim w Warszawie (ul. Senatorska 13/15).

Tematem wiodącym konferencji są innowacje w działaniu, jako kluczowy czynnik wzrostu przedsiębiorstw. O innowacyjności w tym ujęciu porozmawiamy w kilku aspektach. Pokażemy przykłady wpływu globalizacji na wybrane ekosystemy innowacji oraz na tworzenie się innowacyjnych modeli biznesowych. Pokażemy, jak firmy mogą wzmocnić swoją innowacyjność, na przykład wykorzystując lepsze narzędzia do tworzenia innowacji, ale też przez redefiniowanie wartości tworzonych przez firmę i osadzenie ich w szerszym kontekście społecznym.

W trakcie konferencji przedstawimy również najnowsze wyniki badań na temat przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z innymi krajami świata, pozyskane przez PARP w ramach cyklicznego projektu badawczego Global Entrepreneurship Monitor, a także opowiemy o innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce.

Szczegóły na stronie

Źródło: Portal Innowacji