• 15

    01 2016

  • Czy mój biznes się opłaci? Ocena zasadności ekonomicznej działalności gospodarczej

Wszystkich zainteresowanych analizą opłacalności finansowej prowadzonej firmy lub dopiero tworzonego projektu biznesowego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Czy mój biznes się opłaci ? Ocena zasadności ekonomicznej działalności gospodarczej”, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi a jednocześnie  niezbędnymi pojęciami ekonomicznymi, poznają najważniejsze zasady przy tworzeniu biznesplanu oraz przeprowadzą uproszczoną analizę finansową firmy.

Szkolenie poprowadzi Tomasz Grudziński, Prokurent w firmie BDB AGOS. Prawnik, ekonomista, doktorant z zakresu prawa podatkowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany księgowy. Specjalista w zakresie opodatkowania i przekształceń spółek kapitałowych.  Od początku reprezentuje Spółkę, będąc członkiem Kapituły konkursu Młodzi w Łodzi Mam pomysł na biznes, organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. Od 8 lat reprezentuje klientów we wszystkich szczeblach postępowań i kontroli podatkowych. Od 10 lat tworzy biznesplany dla projektów inwestycyjnych. Jest autorem ponad 100 opracowań, które uzyskały finansowanie.

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy