• 18

  01 2016

 • Kontrola podatkowa w firmie – jak się do niej przygotować

Hasło „KONTROLA SKARBOWA” u większości przedsiębiorców wywołuje  gorączkową weryfikację dokumentów.

Ale czy tak musi być?

Jak najlepiej przygotować się do kontroli fiskusa? Jakie ma prawa urzędnik dokonujący kontroli oraz jakie prawa ma przedsiębiorca? Co zrobić kiedy zostaną wykryte nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzieli Pan Michał Rosiak, główny specjalista z Izby Skarbowej w Łodzi podczas bezpłatnego szkolenia, które odbędzie się w dniu 4lutego 2016 r. w godzinach 10.00 – 11.30, w Łodzi, miejsce szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr114.

Plan szkolenia

 1. Prawa kontrolowanego przewidziane w ustawie o swobodzie gospodarczej (limity okresu trwania kontroli, zawiadamianie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, sprzeciw).
 2. Obowiązek powiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i wyjątki od tej zasady określone w ustawie Ordynacja podatkowa.
 3. Uprawnienia kontrolujących w trakcie kontroli podatkowej
 4. Obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli podatkowej.
 5. Uprawnienia kontrolowanego po zakończeniu kontroli podatkowej – prawo do złożenia wyjaśnień do kontroli.
  Prawo do złożenia korekty deklaracji przed wszczęciem i po zakończeniu kontroli podatkowej.
 6. Najczęściej popełniane błędy nieumyślne stwierdzane w trakcie kontroli podatkowej.
 7. Sankcje z ustawy Kodeks Karny Skarbowy (najczęściej popełniane błędy nieumyślne).
 8. Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących i wydawania nabywcom paragonów fiskalnych – sankcje za niewypełnianie ww. obowiązków.

Formularz zgłoszeniowy

Dodatkowo informujemy, że bezpośrednio po szkoleniu (od godz. 11.30 do 13.30), każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji gospodarczych m.in. w zakresie:

 • Możliwości pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój firmy
 • Procedur rejestracji działalności gospodarczej;
 • Uzyskania: koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności gospodarczej, licencji oraz zgody;
 • Zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym;
 • Naliczania wysokości, określenia podstawy wymiaru oraz terminów opłacania składek ubezpieczeniowych;
 • Wyboru form rozliczania podatkowego wynikającego z podejmowanej działalności gospodarczej;
 • Warunków lokalowych (sanitarno-technicznych) niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej;
 • Prawa pracy;
 • Prawa spółek handlowych;
 • Zarządzania wierzytelnościami