• 16

    02 2016

  • Mediacja jako skuteczna forma rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami

Urząd Miasta Łodzi oraz  Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zapraszają na bezpłatne warsztaty pn. „Mediacje – zmiany w przepisach kodeksu cywilnego od 1 stycznia 2016r.Mediacja jako skuteczna forma rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami” 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 marca br w godz. 11.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok. 114).

Program spotkania

  1. Mediacje – zmiany w przepisach kodeksu cywilnego od 1 stycznia 2016r.
  2. Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

11.45 Przerwa 15 min.

  1. Współczesna mediacja w Unii Europejskiej
  2. Finansowe korzyści z mediacji
  3. Klauzula mediacyjna w umowach

Szkolenie poprowadzi adw. Anna Janicka

Formularz zgłoszeniowy