• 08

  04 2016

 • Seminarium „Własna firma – krok po kroku”

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniach 25-29 kwietnia 2016 roku XXVIII edycję seminarium „Własna firma – krok po kroku”, które kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

 • Etapy rejestracji działalności gospodarczej,
 • Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,
 • Wybór formy opodatkowania,
 • Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i prowadzenie dokumentacji firmy,
 • Marketing i reklama nowej firmy,
 • Rachunkowość firmy,
 • Pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,
 • Biznesplan.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Bliższe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 042 663-02-55 oraz 042 663-02-73; drogą mailową: m.kubat@wup.lodz.pl lub bezpośrednio u doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Wólczańska 49, budynek A, pok. 0.15 i 0.16.

Zapisy dokonywane są od 4 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum lub za pośrednictwem poczty elektronicznej m.kubat@wup.lodz.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: WUP w Łodzi