• 14

  04 2016

 • Umowy handlowe – zawieranie i zabezpieczenie kontraktów

Urząd Miasta Łodzi oraz Kancelaria Prawna Inkaso – WEC S.A.   zapraszają na bezpłatne szkolenie  dla przedsiębiorców oraz  osób zakładających  działalność gospodarczą pn. „Umowy handlowe – zawieranie i zabezpieczenie kontraktów” .

Termin szkolenia 19.05.2016 r. godz. 9.00 -15.00

Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok. 114).

Formularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia:

przekazanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym. Zakres materiału obejmuje kompleksową wiedzę z zakresu najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Uczestnicy posiądą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także i praktyczną znajomość przepisów, umożliwiających zawieranie korzystnej dla siebie umowy i unikanie postanowień niekorzystnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie szczególnie przydane będzie dla osób zajmujących się w przedsiębiorstwie negocjowaniem i zawieraniem umów, sporządzaniem ich treści, a także osobom odpowiedzialnym za zakup towarów.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie wykładu i warsztatów, w tym:

 • podpisywanie umów, przedstawicielstwo,
 • analiza konstrukcji umów,
 • konstruowanie klauzul umownych i badanie ich skutków,
 •  zabezpieczanie umów,
 • skutki zrywania umów
 • prace na dokumentach,
 • rozwiązywanie problemów.

Plan szkolenia:       

 1. Wstęp, podanie źródeł.
 2. Wykład:
  1. Kto może podpisać umowę? Jak szybko i tanio sprawdzić kto jest uprawniony do zawierania umowy w imieniu spółki?
  2. Jakie elementy powinna zawierać umowa?
  3. Jakie są składniki umowy sprzedaży, zlecenia, dzieła i najmu?
  4. Jak opisać gwarancję i rękojmię w prosty i jasny sposób?
  5. Czy rękojmię można ograniczyć?
  6. Jakie są podstawowe klauzule bezpieczeństwa?
  7. Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem i zaliczką?
  8. W jakiej formie powinna być zawarta umowa przedwstępna?
  9. Jak negocjować kontrakt? Jak wprowadzić zmiany do umowy?
  10. Jak wprowadzić klauzulę waloryzacyjną?
  11. Czym jest wzorzec umowny? Jak go czytać?
  12. Jakie są skutki nienależytego wykonania umowy?
  13. Kiedy można bezpiecznie wypowiedzieć umowę?
 3. Warsztaty – podstawowa konstrukcja umów i klauzul.
 4. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie konkretnych problemów uczestników.
 5. Podsumowanie i zakończenie.