• 04

    05 2016

  • Majowa oferta Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości

W tym miesiącu Łódzkie Centrum Przedsiebiorczości  zaprasza do udziału w  szkoleniach dedykowanych dla osób zainteresowanych tematyką biznesową oraz do korzystania z otwartych  indywidualnych konsultacji biznesowych.

Kalendarium

05.05.2016 r. – otwarte  indywidualne konsultacje w godz. 11.30 13.30

19.05.2016 r. – szkolenie pn. „Umowy handlowe – zawieranie i zabezpieczenie kontraktów”

Cel szkolenia jest przekazanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu umów cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym. Zakres materiału obejmuje kompleksową wiedzę z zakresu najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Uczestnicy posiądą wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także i praktyczną znajomość przepisów, umożliwiających zawieranie korzystnej dla siebie umowy i unikanie postanowień niekorzystnych.

19.05.2016 r. – otwarte indywidualne konsultacje w godz. 11.30 13.30

23.05.2016 r. – szkolenie pn.„Sam plan to nie wszystko – mój biznesowy Action Plan?”

Celem warsztatu jest dokładne zaplanowanie przedsięwzięć i działań, które mają doprowadzić do uruchomienia własnego biznesu oraz znalezienie odpowiedniej dla siebie motywacji.Wspólna i aktywna praca uczestników i moderacja prowadzącego mają przyczynić się do lepszego zaplanowania działań i poszczególnych etapów/kroków, tak aby własna firma mogła wystartować zgodnie z oczekiwaniami.

24.05.2016 r. – szkolenie pn. „Techniki sprzedaży i pozyskiwania klientów”

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie efektywnej sprzedaży, doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji z klientem, nawiązanie i utrzymywanie długotrwałej relacji z klientem oraz budowanie umiejętności sprzedaży i pozyskiwania klientów za pomocą Internetu.

Miejsce organizacji konsultacji i szkoleń: Łódź, al. Politechniki 32 , I piętro, pok. 114

Udział w szkoleniach wymaga wcześniejszego zgłoszenia.