• 02

    09 2016

  • Zarządzanie eksportem

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach poświęconych tematyce eksportowej obejmującej  planowanie, budowanie strategii oraz praktyczne i wykorzystanie środków finansowych.

Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych,dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

Wszystkie spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie, zrobienie skanu i przesłanie e-mailem szkolenia@efszkolenia.pl..

Terminy i tematy szkoleń:

15-16.września 2016 r. (czwartek, piątek) Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.

26-27. września 2016 r. (poniedziałek, wtorek) Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.

13-14.października 2016 r. (czwartek, piątek) Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.

29-30.listopada 2016 r. (wtorek, środa) Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.

Źródło: Organizator