• 02

    09 2016

  • Budowanie krajowego ekosystemu innowacji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Badawczych  UE  we  współpracy  z polskimi partnerami Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC zaprasza na konferencję „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia funduszy strukturalnych/krajowych”.

Termin: 27.09.2016 r.

Miejsce: Ministerstwo Rozwoju sala: Sala Kinowa

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do:

  • przedstawicieli administracji publicznej, m.in. przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju,
  • agencji zajmujących się rozwojem i innowacjami, m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu.
  • przedstawicieli Spółek Skarbu Państwa,
  • instytucji finansujących innowacje,
  • obecnych i przyszłych beneficjentów programu Horyzont 2020
  • osób zaangażowanych w inicjatywy w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs),
  • ekspertów Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w Polsce.

Głównym celem spotkania jest  poznanie i prezentacja  rozwiązań systemowych, budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu synergii europejskich funduszy – z programu Horyzont 2020, KIC oraz funduszy strukturalnych i krajowych.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu (imię, nazwisko oraz nazwę instytucji) prosimy przesłać na adres e-mail: marta.krutel@kpk.gov.pldo dnia 23 września br.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Martą Krutel, tel.: 728 518 587, e-mail: marta.krutel@kpk.gov.pl.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Badawczych  UE