• 11

    10 2016

  • Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w IV KONFERENCJI „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w Łodzi.Celem tegorocznej konferencji, tak  jest promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i prewencja zagrożeń wypadkowym i zawodowych, a także promocja kultury bezpieczeństwa i praworządności w zakładach pracy.

W tym roku szczególną uwagę poświęcimy problematyce stosowania środków ochrony indywidualnej, jako ostatecznego działania w celu wyeliminowania narażenia pracowników na czynniki środowiska pracy, a także aspektom  współpracy służby medycyny pracy z pracodawcą i profilaktycznej opieki nad pracownikami.  Przedstawimy również założenia nowej kampanii kontrolno – prewencyjnej PIP.

Konferencję kierujemy do pracodawców, ich przedstawicieli oraz przedsiębiorców, przedstawicieli załóg pracowniczych, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników służb bhp, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników.

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce konferencji:

Sala Konferencyjna Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo Technologicznego

Łódź, ul. Dubois 114

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Źródło: Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi