• 04

    04 2017

  • Przywództwo a budowanie zespołów

Urząd Miasta Łodzi oraz  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Przywództwo a budowanie zespołów”.

Termin: 25.04.2017 r.

Godzina: 09.15 – 16.00

Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Formularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów, kadry kierowniczej liderów oraz kandydatów na liderów, a także wszystkich, którzy doświadczają pracy w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego zespołu, zarządzania nim oraz współpracy w ramach zespołu.

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz wszystkich osób pracujących w zespołach.

Podczas szkolenia rozwijane będą wśród uczestników umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, grupowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i budowania atmosfery sprzyjającej realizacji celów. Uczestnicy będą mieli możliwość zdefiniowania własnej roli w zespole, poznania swoich mocnych stron i obszarów, które można usprawnić, by dzięki temu mogli efektywnie funkcjonować w zespołach.

Szkolenie ma formę treningu umiejętności – uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne. Każde ćwiczenie jest analizowane i omawiane przez trenera i grupę. Dzięki temu uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

Szkolenie poprowadzi pan Janusz Szewczyk – trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.

Program szkolenia

 

Godzina Temat zajęć
9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.20– 10.30 Zasady funkcjonowania zespołu

●        grupa a zespół

●        etapy budowania zespołu

●        cechy efektywnego zespołu

●        rola i zadania lidera w zespole

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15

 

Role w zespole ze szczególnym uwzględnieniem roli lidera

●        role zadaniowe

●        role ważne dla istnienia i rozwoju zespołu

●        role utrudniające istnienie i rozwój zespołu

●        moja rola w zespole – kwestionariusz

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.15 Komunikacja w zespole a zadania lidera

●        doskonalenie umiejętności słuchania

●        radzenie sobie z trudnościami w komunikacji

●        filary skutecznej komunikacji

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

14.15 – 14.30 Przerwa
14.30 – 16.00 Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu a rola lidera

●        integracja

●        budowa zaufania

●        czynniki wpływające na atmosferę w zespole

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

16.00 Zakończenie szkolenia