• 04

    05 2017

  • Pomyśl o międzynarodowym rozwoju swojej firmy –weź udział w konkursie!!!

28 kwietnia 2017 roku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs dla firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego dotyczący opracowania nowego modelu biznesowego, zmierzającego do ich internacjonalizacji.

W praktyce stworzona strategia ma bezpośrednio przyczynić się do wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów/usług firm na nowe rynki zbytu za granicą.

Pula środków przeznaczona na ten nabór wynosi ok. 8,45 mln zł, natomiast warto zapamiętać, że max. kwota dofinansowania dla jednego projektu to 100 tys. zł.

Nabór gotowych projektów odbędzie się w terminie 1-9 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji na stronie

Źródło: COP