• 08

    05 2017

  • Zintegrowana odnowa miasta

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zamieni się w przestrzeń otwartych oczu na zintegrowaną odnowę miasta w jej społecznym, gospodarczym i materialno-przestrzennym wymiarze. Łódź niedługo rozpocznie proces rewitalizacji i tym samym ma szansę zbudować gospodarkę opartą na wartościach.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. Sukces regeneracji zależy jednak w dużej mierze od dobrego rozpoznania swoich własnych atutów.

Każde miasto potrzebuje własnej strategii, opartej na współpracy pomiędzy kluczowymi aktorami jego rozwoju- władzami miasta, mieszkańcami, przedsiębiorcami.

Spotkanie ma służyć dyskusji nad łódzkim sposobem na rewitalizację, w zgodzie z przemysłowym dziedzictwem miasta i określając jego przepis na sukces w przyszłości. Podnosimy wzrok, rozglądamy się dookoła, dostrzegamy naszą Łódź i otwieramy się na zmiany.

W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. dr hab. Anna Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Michał Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Jan Bocian – Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, dr Filip Moterski – Uniwersytet Łódzki, dr inż. arch. Dorota Jopek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Kamil Śmiechowski – Uniwersytet Łódzki, dr Magdalena Wiśniewska – Uniwersytet Łódzki, Wojciech Rosicki – Wiceprezydent Miasta Łodzi, Robert Kolczyński – Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Łodzi oraz Marek Janiak – Dyrektor Biura Architekta Miasta Łodzi.