• 24

  05 2017

 • PAKIET STAY – ATRAKCYJNA OFERTA DLA FIRM I PRACOWNIKÓW MŚP

W ramach realizowanego programu stay Uniwersytet Łódzki zaprasza właścicieli mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z całej polski na cykl bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń.

 • AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH – Szkolenie kierowane
  do właścicieli mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz osób pełniących funkcje kierownicze na różnych szczeblach organizacji. Uczestnicy tej Akademii rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania w kontekście zmieniających się potrzeb na dynamicznym rynku pracy.
 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI – Szkolenie kierowane do osób zajmujących się sprawami pracowniczymi w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach. Uczestnicy tej Akademii rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz nabędą wiedzę i kompetencje niezbędne w pracy trenera.
 • AKADEMIA KOMPETENCJI OSÓB 50+ – Szkolenie kierowane do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 lat. Uczestnicy tej Akademii zdobędą wiedzę temat swojego potencjału  i możliwości jego rozwoju, rozwiną swoje kompetencje w zakresie: komunikacji, asertywności, mentoringu. Dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Organizator zapewnia :

 • wysoki poziom szkoleń
 • minimum formalności
 • wyżywienie
 • noclegi (dla osób spoza Łodzi)

Więcej informacji oraz szerszy program szkoleń na: www.stay.uni.lodz.pl
tel. +48 881 778 815
tel. +48 881 778 820

 

Źródło: Informacja prasowa