• 17

    07 2017

  • MŚP szturmują GameINN

Celem programu sektorowego GameINN, realizowanego w ramach PO Inteligentny Rozwój, jest zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku. Program jest dedykowany całej branży wykorzystującej technologie wideo, a nie jedynie twórcom gier. W I edycji wśród 40 projektów, które uzyskały wsparcie w wysokości ponad 117 mln zł, znalazły się m.in. projekty dotyczące opracowania technologii VR wspierającej rehabilitację osób po udarach czy narzędzi umożliwiających rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku.
Tworzone przy wsparciu NCBR technologie w niedalekiej przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w codziennym życiu, bo już dziś coraz częściej wykorzystuje się je w edukacji czy medycynie. To projekty, w które warto inwestować – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Ogłoszenie wyników II konkursu GameINN planowane jest w październiku.
Źródło: NCBR