• 05

    09 2017

  • Dzień Informacyjny Programu COST

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programu Horyzont 2020 zaprasza na spotkanie i warsztaty dotyczące realizacji projektów w ramach Programu COST.

COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.

Program COST jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020. Wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST. Udział w akcjach COST może być świetną okazją do znalezienia partnerów, Program COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów,  zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.

W trakcie spotkania  zostanie zaprezentowany:
– COST Framework: Co to jest i jak to działa?
– COST Actions: Jak się zaangażować?
– COST Open Call: Jak przygotować udany projekt COST Action?
– efekty udziału w działaniach COST
– krajowy udział w działaniach COST.

Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału w warsztatach, które zostaną poprowadzone przez polskich naukowców realizujących projekty w ramach Programu COST.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie projektu (link is external) oraz na stronie MNISW. (link is external)

Spotkanie odbędzie się 26 września (wtorek)w godz.10.30 – 16.30 na Uniwersytecie Łódzkim w Sali Senatu, Łódź, ul. Narutowicza 68.
REJESTRACJA: formularz on-line pod adresem www.centrumnauki.uni.lodz.pl

OSOBA DO KONTAKTU: Ewelina Wronka, ewronka@uni.lodz.pl (link sends e-mail), tel. 42 635 41 69.

 

Źródło: Politechnika Łódzka