• 03

  11 2017

 • Strefa obiecana – dwudniowy warsztat biznesowy dla przedsiębiorczych ludzi

Urząd Miasta Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.”Warsztat: Strefa obiecana – czyli obszar rewitalizacji Łodzi. Warsztat biznesowy dla przedsiębiorczych ludzi„.

Termin: 28 -29.11.2017 r.
Godzina: 9.00 – 15.00
Miejsce: Art_Inkubator
Formularz zgłoszeniowy

WAŻNE

Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają przedsiębiorcy oraz osoby planujące prowadzenie działalności na terenie objętym rewitalizacją.

Potwierdź zamiar lub prowadzenie działalności na tym terenie wysyłając na adres mailowy: r.biadala@uml.lodz.pl: Imię i Nazwisko i planowane miejsce prowadzenia biznesu lub Nazwę oraz adres Firmy.

ZAŁOŻENIA WARSZTATU

opiera się na przybliżeniu zagadnień związanych z planowaniem przedsiębiorstw o różnej specyfice w obszarze przewidzianym do rewitalizacji na terenie Łodzi. Grupą do jakiej kierowany jest warsztat to osoby planujące uruchomienie swoich firm niezależnie od profilu działalności jak również dla tych, którzy już prowadzą firmy ale potrzebują inspiracji do dalszego rozwoju lub zastanowienia się nad potencjałami do poprawy. Warsztat będzie miał formę moderowanej dyskusji w oparciu o narzędzia do planowania biznesowego. W czasie warsztatu położony zostanie nacisk na wspólne wypracowanie rozwiązań możliwych do wprowadzenia w obszarze rewitalizowanym.

DZIEŃ 1

Zakres tematyczny warsztatu. Czas trwania: 9:00 – 15:00

 1. Rozgrzewka. Czyli trochę teorii.
  • Analiza otoczenia STEEP jako narzędzie do weryfikacji założeń strategicznych,
  • Mapa obszaru rewitalizacji i założenia programu – umiejscowienie geograficzne i analiza oddziaływania prowadzonych firm,
  • Planowanie w oparciu o liczby – skąd wziąć liczby pozwalające na weryfikację założeń biznesowych
  • Case study: IKEA Łódź jako przykład planowania nowych przedsięwzięć biznesowych.
  • Ćwiczenie 1. Definicja produktów oraz krzywa konkurencji.
 1. Analiza grup docelowych – czyli jak znaleźć tych którzy kupują.
  • Demografia,
  • Dochody,
  • Style zakupowe,
  • Case Study:
  • Ćwiczenie 2: Definiowanie wartości dodanej z wykorzystaniem Value Map Canvas

3. Od pomysłu do realizacji – czyli co się składa na każde przedsięwzięcie

 • Marketing Mix – czyli składowe każdego przedsiębiorstwa,
 • Analiza sił zewnętrznych – czyli trochę bardziej precyzyjnie omówione kwestie związane z wchodzeniem na rynek
 • Ćwiczenie 3: Atomizacja pomysłów biznesowych

DZIEŃ 2.

Zakres tematyczny warsztatu. Czas trwania: 9:00 – 15:00

 1. Model biznesowy – jako narzędzie osadzania biznesu w rzeczywistości
  • Podstawowe informacje na temat modeli biznesowych (modele klasyczne, modele typu klastry, modele typu nowe technologie)
  • Narzędzia do opracowywania modeli biznesowych – BMC, Rachunek Zysków i strat, Drzewo sprzedaży
  • Case study: Model biznesowy firmy transportowej / Model biznesowy restauracji
  • Ćwiczenie 1: Opracowanie podstawowych założeń do modelu
 1. Plan marketingowy jako narzędzie realizacji i wprowadzania modelu biznesowego w życie
  • Omówienie narzędzia i sposobów przygotowania
  • Ćwiczenie 2: Opracowanie podstawowego planu marketingowego na bazie całego dnia warsztatowego
 1. Plan wykonawczy w oparciu o narzędzie matrycy odpowiedzialności
  • omówienie narzędzia,
  • zebranie zadań niezbędnych do realizacji w planowanych przedsięwzięciach,
  • Ćwiczenie 3: Opracowanie matrycy odpowiedzialności związanej z realizacją
 1. Podsumowanie dnia i wnioski na przyszłość.
  • Ćwiczenie4: poszerzanie horyzontów

TRENER

WITOLD BURACZYŃSKI

Praktyk biznesu, mentor, coach biznesowy, doradca biznesowy i manager z 15-letnim doświadczeniem. Zarządzał projektami inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami o różnej skali działalności oraz strukturach organizacyjnych. Swoje doświadczenia zdobył m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych. Współpracował w tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi oraz organizował, a następnie zarządzał działem operacyjno-finansowym w oddziale IKEA Łódź. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje prowadząc procesy doradcze, indywidualne i grupowe dla liderów i decydentów polskich i zagranicznych firm. W swojej pracy doradczej wykorzystuje podejście eklektyczne, łącząc elementy coachingu i mentoringu z twardymi narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu. Prowadzone przez niego warsztatyi procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich. Specjalizuje się w budowaniu modeli biznesowych oraz zarządzaniu zmianą w organizacjach o różnej skali działania.