• 13

    11 2017

  • Spotkanie dla MIKRO przedsiębiorców

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych mikro przedsiębiorców, działających do 24 miesięcy, na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu JEREMIE2.


W ramach Projektu uruchomiono Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up, na cele inwestycyjno- obrotowe – Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa – która udzielana jest w kwotach od 5 do 70 tys. zł. Preferencyjnie oprocentowanie – od 0,15 do 5 % w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 3 letnim okresie spłaty, wynosi 0,5 % w skali roku).

Wsparcie w ramach Projektu JEREMIE2 może być przeznaczone w szczególności na:
• wykonanie robót budowlanych,
• nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń, wyposażenia,
• nabycie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
• nabycie pojazdów,
• nabycie nieruchomości (z zastrzeżeniem, że finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach pożyczki).

Zakup nieruchomości, aby stanowił koszt kwalifikowany, musi być bezpośrednio związany z podstawową działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy,
• nabycie środków obrotowych poprzez zakup towarów handlowych lub surowców produkcyjnych, który ma na celu rozwój przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – ul. Narutowicza 34, 30 listopada 2017 r. o godzinie 10:00.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: p_czarny@larr.lodz.pl

 

Źródło: ŁARR