• 18

  05 2018

 • Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój dla MŚP

Urząd Miasta w Łodzi we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców, start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne pn. „Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój dla MŚP

Termin: 07.06.2018 r.
Godzina: 10.00 -14.00
Miejsce: Sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok.114)
Formularz zgłoszeniowy: https://przedsiebiorczosc.lodz.pl/szkolenia?paget=training&id=160&namet=zewnetrzne-zrodla-finansowania-szansa-na-rozwoj-dla-msp

Cel spotkania: pozyskanie przez uczestników spotkania informacji o dostępnych instrumentach zewnętrznych źródeł finansowania z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zdobycie wiedzy o merytorycznych i finansowych aspektach tworzenia poprawnego biznesplanu.

Program spotkania:

 1. Dotacje dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie finansowej 2014 – 2020;
 2. Zwrotne formy finansowania w postaci pożyczek w ramach instrumentu JEREMIE 2 i innych;
 3. Rzetelny biznesplan – zasady tworzenia części merytorycznej oraz finansowej biznesplanu
  w najważniejszych obszarach: analiza rynku, opis przedsięwzięcia, planowanie przepływów finansowych, wskaźniki efektu ekonomicznego projektu;
 4. Indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkania.

Prowadzący: specjaliści Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości:

 • Weronika Wysmyk – ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada także tytuł magistra stosunków międzynarodowych, które ukończyła na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracownik Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości posiadający doświadczenie w obsłudze projektów finansowych ze środków europejskich oraz aktywnej sprzedaży produktów finansowych dla segmentu MŚP. Przez cały okres kariery zawodowej praktyk realizujący projekty finansowane w ramach instrumentów finansowych UE.
 • Mirosław Czarnecki – absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z „Doradztwa podatkowego” w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizowania i oceny wniosków beneficjentów pod kątem możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz monitorowania projektów finansowanych w ramach instrumentów finansowych UE. Wieloletni Konsultant Krajowego Systemu Usług.
 • Tomasz Dudziak – absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat związany z rynkiem handlu i marketingiem. W ostatnich latach kariery zawodowej realizuje się w doradztwie biznesowym w obszarze pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich;