• 18

    07 2018

  • Kreowanie i rozwój specjalistycznych usług doradczych

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza instytucje otoczenia biznesu i przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie w dn. 31 lipca br. w związku z ogłoszonym konkursem 2.1.2, dotyczącym kreowania i rozwoju specjalistycznych usług doradczych na rzecz  MŚP.

Rozwijane i testowane usługi mogą dotyczyć inkubacji i akceleracji startupów, transferu i wdrażania wiedzy i innowacji oraz doradztwa technicznego i technologicznego.

Nowością w aktualnym konkursie jest możliwość przyznawania GRANTÓW startupom, czyli mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom  we wczesnej fazie rozwoju, których model biznesowy oparty jest na innowacjach. Granty pokrywać będą 100 % wartości netto kosztów wynikających z biznesplanu przedsiębiorstwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 21 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 95%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 200 tys.  zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 20 sierpnia 2018 r.

Więcej szczegółów omówionych  zostanie podczas spotkania, które odbędzie się 31 lipca br. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przy ul. Moniuszki 7/9 (w godz. 10:00 – 14:00).

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca br.

Więcej informacji, program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem: http://www.cop.lodzkie.pl/szkolenia-i-konferencje/985-konkurs-dla-instytucji-otoczenia-biznesu-i-szkol-wyzszych-warto-poznac-szczegoly

Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Źródło: COP