• 23

    07 2018

  • 595. Urodziny Łodzi

Nowością tegorocznych, 595. Urodzin Łodzi, są trzy organizowane przez miasto festiwale zdrowia, ekologii oraz ratownictwa.
Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi powiedział: – W tym roku postanowiliśmy uzupełnić rozrywkowy program urodzin Łodzi o elementy zdrowotne. W dniach 28 i 29 lipca, w godz. 10-18, na Stawach Jana organizujemy Festiwal Zdrowia. Przygotowaliśmy wiele prozdrowotnych atrakcji skierowanych zarówno do seniorów jaki i dzieci oraz wszystkich osób zainteresowanych stanem swojego zdrowia.

Podczas Festiwalu Zdrowia łodzianie będą mogli przeprowadzić badania profilaktyczne (wzroku, słuchu, laryngologiczne), skorzystać z porad lekarskich (m.in. fizjoterapeutów). Będzie można dowiedzieć się, jak prawidłowo opiekować się osobami chorymi, niepełnosprawnym i po udarze.

Na najmłodszych czekają zabawy i gry ruchowe (m.in. duże bierki, malowanie bańkami mydlanymi) oraz zajęcia z edukacji zdrowotnej. Elżbieta Miller z Miejskiego Centrum Medycznego „Jonscher” zaprasza do udziału różnego rodzaju zajęciach i ćwiczeniach, takich jak: nordic walking, tai chi, jogi oraz do skorzystania z masaży w wykonaniu studentów z Bułgarii.
W czasie Festiwalu Zdrowia na Stawach Jana będzie też można oddać krew w stacji ustawionej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi.

Kolejnym wydarzeniem (28 i 29 lipca, w godz. 10-18) będzie Festiwal Ekologii na Stawach Stefańskiego z instalacjami ekologicznymi, zabawami i warsztatami dla dzieci. Jak informuje Paweł Dziędziela z Grupowej Oczyszczalni Ścieków, podczas Festiwalu Ekologii zainteresowani będą mogli obejrzeć m.in. instalacje, takie jak „Mobilny model oczyszczania ścieków” oraz „Góra śmieci czy topienie pieniędzy”. Prowadzona też będzie edukacja na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W sobotę, 28 lipca, w godz. 10-18, podczas Festiwalu Ratownictwa w Arturówku łodzianie będą mogli spotkać się z ratownikami wodnymi różnych służb oraz obejrzeć pokazy sprzętu ratowniczego. Jacek Wolski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podkreśla walor edukacyjny festiwalu: – Jesteśmy w środku sezonu letniego, a łodzianie chętnie wypoczywają nad wodą. Dlatego zaprosiliśmy ratowników i policjantów, aby pokazali łodzianom, jak bezpiecznie wypoczywać i jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program 595. Urodzin Łodzi obejmuje już 600 imprez i wydarzeń. Pełna ich lista dostępna jest na naszej internetowej stronie 595. Urodzin Łodzi, na której przygotowaliśmy m.in. interaktywną mapę i wygodną wyszukiwarkę urodzinowych atrakcji.

Szczegółowy wykaz imprez dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/czas-wolny/urodziny-lodzi-2018/

Źródło: UMŁ