• 28

    08 2018

  • Pierwsze zielone EXPO w Polsce

 

Czy spodziewała się Pani takiej decyzji?

Odpowiem nieskromnie – tak. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tej rywalizacji. Wcześniej ubiegaliśmy się o organizację Expo 2022, ale przegraliśmy, choć minimalnie, z Buenos Aires. Już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy walczyć o tzw. Zielone Expo dla Łodzi. I dotrzymaliśmy słowa. Nasze starania przyniosły oczekiwany efekt i nie pozostało nam nic innego, jak zabrać się do intensywnej pracy. Jestem dumna z tego, że organizacja pierwszej tego typu wystawy w Polsce przypadła właśnie Łodzi. Aprobata Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych to już tylko formalność, jeśli tylko rząd RP da zielone światło dla tego projektu.

 

Czy miasto ma już koncepcję, jak ta wystawa będzie wyglądać?

Oczywiście. Naszym założeniem jest, żeby zieleń w naszym mieście pełniła bardzo ważną funkcję i była jego integralną częścią. I takie jest hasło przewodnie Expo Horticultural – „Nature of the City”.
Organizacja wystawy ma przede wszystkim pomóc w „doposażeniu” centrum w zieleń. Wiadomo, że Łódź była budowana jako miasto przemysłowe, bez dbałości o zieleń czy strefy rekreacyjne. Rozrastała się bardzo szybko. Praktycznie w ciągu 50 lat liczba jej mieszkańców wzrosła z kilkunastu do kilkuset tysięcy. W konsekwencji zabudowa miejska w centrum jest bardzo zwarta i pozbawiona stref rekreacyjnych. I właśnie to chcemy zmienić.
Wystawa zostanie zorganizowana na położonym blisko centrum terenie parków 3 Maja, Baden Powella i dzikich zarośli w pobliżu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, o łącznej powierzchni 70 ha. Przy okazji parki zostaną doposażone, ponieważ brakuje w nich infrastruktury rekreacyjnej, kawiarni czy nawet toalet. Powstaną ogrody tematyczne i pawilony, które po Expo będą służyć łodzianom jako oranżerie, kawiarnie, restauracje czy sale do projekcji filmów. Rewitalizacji zostaną też poddane inne tereny zielone w mieście, jak np. najstarszy, założony w XIX wieku przez fabrykantów, Park Helenów, a także parki: Sienkiewicza, Moniuszki i Staromiejski. W organizację Expo wpisuje się również realizowany przez miasto projekt Zielone Polesie.
Parki wokół centrum Łodzi chcemy połączyć szlakiem pieszo-rowerowym, który utworzy zielony pierścień wokół miasta. Wprowadzenie zieleni w tkankę miejską nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu estetyki miasta, lecz także wpłynie na zdrowie mieszkańców.

 

Jakie inwestycje musi poczynić miasto i jaki jest szacunkowy koszt przygotowań do wystawy?

Mamy już Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Istniejący dworzec Łódź Fabryczna pozwoli nam znacznie ograniczyć koszty inwestycji infrastrukturalnych – nie musimy budować kolejnego do obsługi gości, którzy zechcą odwiedzić Expo Horticultural. Konieczna jest natomiast budowa nowych dróg, obwodnicy Nowosolnej, budowa parkingów Park&Ride i dojazdu do terenów wystawowych.
Szacowany koszt samej wystawy, bez kosztów inwestycji drogowych, to około 0,5 mld zł. Zakładamy, że tak jak w innych miastach europejskich, które były organizatorami Expo Horticultural, około 60–65 proc. tej kwoty pokryją wpływy z biletów. Liczymy również na sponsorów z branży ogrodniczej czy rolno-spożywczej, którzy będą się wystawiali na terenie Expo. Ich udział pokryje – według wstępnych szacunków – ok. 20 proc. kosztów wystawy. Pozostałą część chcemy sfinansować ze środków unijnych lub własnych.

 

Kiedy ruszą inwestycje?

Przygotowanie studium wykonalności zajmie ok. roku. Chcemy je skończyć w I kwartale przyszłego roku, a po jego przyjęciu utworzymy publiczną spółkę celową do realizacji Expo Horticltural. Będzie ona zlecała projekty i organizowała konkursy architektoniczne. Proces ten potrwa do końca 2019 roku. W przyszłym roku chcemy też rozpocząć nasadzenia zieleni. Tak w ogólnym zarysie wygląda harmonogram naszych działań. Precyzyjniej zostanie on opisany w studium.

 

Jakie korzyści organizacja EXPO Horticultural przyniesie miastu i regionowi łódzkiemu w perspektywie najbliższych lat?

Organizacja Expo to nie tylko prestiż i promocja miasta. Podczas trwającej pięć miesięcy wystawy Łódź może odwiedzić przynajmniej 4 mln osób (a – zdaniem fachowców – te dane są zaniżone). Tak czy inaczej dzienna liczba odwiedzin będzie oscylowała w okolicach 30 tysięcy ludzi. To dobra wiadomość dla branży gastronomicznej, usługowej czy hotelarskiej, i to nie tylko na czas trwania Expo. Wystawa pomoże nam także wypromować Łódź jako cel city breaks – miasto, do którego turyści będą przyjeżdżać na kilka dni i zwiedzać jego secesyjną, postindustrialną część.
Rozwój turystyki to zaledwie jedna z korzyści. Równie ważni są inwestorzy, którzy pojawią się już na etapie przygotowań do Expo. A to oznacza kolejne miejsca pracy dla łodzian. Trwałym efektem i niewątpliwą korzyścią dla miasta będą nie tylko tereny zielone – te zrewitalizowane i te, które powstaną. Drogi, parkingi, obiekty kulturalne, kawiarnie – to wszystko zostanie na lata. Wystawa wesprze cały proces rewitalizacji miasta.
W dziedzinie turystyki mamy jeszcze wiele do zrobienia; region łódzki jest obecnie na siódmym miejscu w kraju, jeśli chodzi o wybór ze strony odwiedzających. Przykład Wrocławia, który w 2016 roku był Europejską Stolicą Kultury, pokazał, że dobra promocja przynosi efekty.

 

 

Przykłady miast holenderskich, niemieckich czy nawet chińskich pokazują, że tereny, na których kiedyś organizowano wystawy Expo Horticultural, dziś są popularnymi parkami, miejscami plenerowych koncertów, a nawet zabudowanymi rezydencjami małymi miastami.

Na świecie są organizowane różne imprezy: jedne mają doprowadzić do wymiany kulturowej, inne – gospodarczej. Są wydarzenia sportowe, jak choćby olimpiady, ale też spotkania polityczno-gospodarcze, np. organizowane cyklicznie Forum Gospodarcze w Krynicy. Expo łączy wiele różnych ich aspektów. Wiadomo, że w Łodzi pojawią się nie tylko politycy, lecz także delegacje gospodarcze i firmy, które może właśnie w tym mieście znajdą niszę dla siebie.
Jako gospodarze Łodzi chcemy pokazać mieszkańcom, że nie tylko mamy wizję rozwoju miasta na wiele lat do przodu, lecz także potrafimy ją śmiało realizować.

 

——————————————————————————————————————————————————

Ten oraz inne artykuły dostępne są w najnowszym wydaniu Łódź Kreuje Innowacje.