Elektroniczny punkt kontaktowy

2014-12-22 22:18:27

Zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z elektronicznego punktu kontaktowego, którego partnerem jest Krajowa Izba Gospodarcza. (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, DzUrz L 376, 27.12.2006 r) każdy kraj Unii Europejskiej został zobowiązany do utworzenia Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Więcej informacji na na https://www.biznes.gov.pl

Spadające bezrobocie, reforma urzędów pracy, umiarkowany wzrost wynagrodzeń i korzystne prognozy na kolejne miesiące – to zostawia po sobie 2014 rok. Mijający rok był całkiem udany dla rynku pracy. Postanowiliśmy podsumować najważniejsze zmiany, które nastąpiły w ostatnich 12 miesiącach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów 68 tys.

Startup Weekend w Łodzi

2014-12-19 12:16:57

16 stycznia 2015 fantastyczna energia i kreatywność eksplodują po raz drugi w  Łodzi. Startup Weekend to 54 godziny, w trakcie których pomysły mają szansę przekuć w realny biznes. Podczas trzech dni z chaosu i twórczej pozytywnej energii wyłonią się gotowe rozwiązania do wdrożenia.Zwieńczeniem weekendu są końcowe prezentacje, na podstawie których jurorzy (w tym potencjalni inwestorzy) dokonają oceny i wybiorą najlepsze pomysły.Więcej informacji na naszym profilu

Firmy, w których wystąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowane zwłaszcza rosyjskim embargiem, będą mogły uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przygotowanie nowych przepisów …