Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, o wznawianiu naboru do projektu ” Od pomysłu do biznesu”, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Celem Konkursu  jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.W konkursie mogą uczestniczyć jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja.

Zapraszamy przedsiębiorców, osoby planujące założenie własnej firmy a także osoby zainteresowane  proponowaną przez nas tematyką do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości.

Poniedziałki na Łąkowej 11

2016-03-29 15:02:10

Art&Desing Society, Allmendinger, Akademia Architektury, Tower Building, Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi i MANU Niezależna Manufaktura Idei zapraszają Państwa na panel o finansowaniu rewitalizacji.

Jak stworzyć biznesplan? Jak wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej? Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy? Jak zadbać o skuteczną promocję? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poradniku wydanym przez PARP.

Urząd Miasta Łodzi oraz Ambasada Meksyku w Polsce w dniu 6 kwietnia 2016 r. serdecznie zapraszają na bezpłatne seminarium  pn. ” Szanse dla polskich przedsiębiorców w Meksyku”. W programie m.in. warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku meksykańskim oraz wsparcie eksportu z funduszy unijnych.

W dniu 25 kwietnia Urząd Miasta Łodzi oraz Izba Skarbowa w Łodzi  zapraszają na bezpłatne szkolenie  dla przedsiębiorców oraz  osób zakładajacych  działalność gospodarczą pn. „Podatek VAT – najważniejsze zagadnienia związane z rozliczaniem podatku naliczonego” .

Urząd Miasta Łodzi oraz PC OPEN zapraszają w dniu 4 kwietnia br na bezpłatne warsztaty pn. ” VBA dla EXCEL”. Głównym wątkiem kursu jest wprowadzenie uczestników do programistyki i tworzenia aplikacji automatyzujących działania i podejmujących interakcję z użytkownikiem.

Rząd zapowiada powołanie największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Funduszu Funduszy mającego wspierać startupy i rozwój innowacyjności z początkowym budżetem ok. 500 mln zł. Środki na ten cel wyłoży Grupa PZU oraz inni prywatni inwestorzy.

PODWIECZOREK Z EKSPORTEM

2016-03-11 11:00:56

Zachęcamy do udziału w pierwszym  spotkaniu z cyklu Podwieczorek z eksportem, czyli jak zwiększyć aktywność przedsiębiorstw z regionu łódzkiego na zagranicznych rynkach. Podczas spotkania będą prowadzone rozmowy o korzyściach wynikających z internacjonalizacji i o warunkach działania na rynkach zagranicznych.

W dniu 15 marca br. zapraszamy na spotkanie, dotyczące udziału w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach I Osi priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania  i innowacje RPO WŁ na lata 2014-2020.

Modele biznesowe MŚP

2016-03-08 08:22:14

W związku z ogłoszeniem Konkursu  na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”, który jest skierowany do MSP. Łączne wsparcie dla polskich przedsiębiorców na realizację innowacyjnych projektów wyniesie 750 mln złotych.

Wszystkich zainteresowanych analizą opłacalności finansowej prowadzonej firmy lub dopiero tworzonego projektu biznesowego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Czy mój biznes się opłaci ? Ocena zasadności ekonomicznej działalności gospodarczej”, które odbędzie się w dniu 8 marca 2016 r.

CodeFun

2016-03-01 18:05:10

Szkoła programowania dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Organizujemy kursy semestralne, warsztaty i półkolonie z zakresu podstaw programowania i robotyki.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane tematem osoby na bezpłatne szkolenie, które poprowadzi Arek Morawski. Organizatorem przedsięwzięcia jest  przez Fundacja Twój Startup .Osoby nie mogące osobiście uczestniczyć w zajęciach zachęcamy do obejrzenia transmisji w internecie poprzez aplikację Periscope.