I Oddział ZUS w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenia i seminaria skierowane do pracodawców i pracowników firm z sektorów:przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów silnikowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport i edukacja.

W okresie od 18 sierpnia do końca września br. w największych miastach Polski odbędzie się 16 bezpłatnych, dwudniowych szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Urząd Miasta Łodzi oraz firma PC OPEN, mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie  pt. „Efektywne sposoby tworzenia prezentacji”. Szkolenie odbędzie się dnia 27 sierpnia 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00, w Łodzi, miejsce szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w dniu 22 lipca br.  zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce  ubiegania się o zwrotną pomoc finansową na rozwój firmy.

Urząd Miasta Łodzi oraz I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi zapraszają w dniu 3 września na bezpłatne szkolenie, którego tematem będą warunki uzyskania przez przedsiębiorcę bezzwrotnego wsparcia finansowego na  poprawę warunków pracy.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń w ramach europejskiego certyfikatu ECDL Core. Projekt  „ECDL Core – kursy komputerowe z certyfikatem 50+” dofinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2.

Już 1 lipca 2015 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz osób prowadzących własną firmę. “Biznesplan jako narzędzie wykorzystywane w procesie planowania działalności gospodarczej oraz skutecznym pozyskiwaniu finansowania.” 

w dniu 18 czerwca zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne  szkolenie z prawidłowego prowadzenia postępowania wypadkowego.

Jeśli nie masz pomysłu na własny biznes, chcesz otworzyć działalność gospodarczą lub rozwinąć firmę, zapraszamy na „Dzień z franczyzą….”, który odbędzie się 19 maja w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Biznes po ludzku

2015-05-05 13:42:10

W dniu 15 maja 2015 r. odbędzie się II edycja bezpłatnego szkolenia skierowanego do młodych przedsiębiorców. Zajęcia będą obejmowały podstawy rachunkowości oraz leasing.

Partnerstwo publiczno-prywatne

2015-05-05 10:01:42

W dniach 14-15 maja 2015 r. w Warszawie odbędzie się bezpłatne spotkanie poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Celem szkolenia jest przedstawienie standardów oraz przećwiczenie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, skierowane jest do osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta, sprzedażą oraz dla wszystkich chcących wzbogacić swój warsztat sprzedawcy.

II edycja panelu szkoleniowego z praktykiem, już teraz zapisz się na bezpłatne seminarium z obszaru franczyzy! 26 marca 2015, godz. 10.00 , siedziba ŁARR S.A., ul. Narutowicza 34, sala konferencyjna w fabryce.

Za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej czy w sobotę i święta pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny.