Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium Dotacje na innowacje i rozwój firm 5 lutego 2020 r., godz. 11.00 – 13.45 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią możliwości wsparcia finansowego dla nowych (start-upów) i istniejących firm: Dofinansowanie przygotowania i wdrożenia technologii Pomoc w ekspansji zagranicznej Dotacje z Funduszy Norweskich Szkolenia i doradztwo Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentują działania wspierające przedsiębiorców w zakresie innowacji i współpracy międzynarodowej. Po seminarium zapraszamy na poczęstunek i indywidualne konsultacje z ekspertami. Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Kartę zgłoszenia należy pobrać oraz przesłać na adres: fundacja@frp.lodz.pl .

Projekt „Aktywni na rynku pracy”

2019-06-14 09:41:05

Spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę – pozyskaj środki unijne”.

„Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”

„Forum Środków Unijnych"

2019-05-14 13:55:30

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich pt. „Forum Środków Unijnych”.

Łódzka Fabryka Firm

2019-04-24 07:35:07

„Łódzka Fabryka Firm” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotację (jednorazowe środki na uruchomienie działalności) do 27.000 zł oraz comiesięczne wsparcie pomostowe (do 2000 zł miesięcznie – przez 12 miesięcy).

Projekt adresowany jest dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, pozostających bez pracy, które ukończyły 30 lat.

„Kobieta na prezydenta”, „mama wszechdowodząca”, „businesswoman”, czy „Yes, I can” to zaledwie wybrane hasła, które będą towarzyszyć obchodom Międzynarodowego Dnia Kobiet w Galerii Łódzkiej.

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. –koordynator Klastra Metalowego METALIKA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt finansowany w ramach Programu Ramowego UE w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020

Ruszyła kolejna edycja KONKURSU MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która umożliwi sprawne kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Adresatem nowych rozwiązań są ponad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, z których przeszło 230 tys. ukończyło już 65 lat.

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Największe wydarzenie dla branży fintech w tej części Europy. Najnowsze trendy. Najświeższe regulacje prawne. Eksperci z całego świata.  Rewolucja sektora usług finansowych dzieje się tu i teraz. Oto Twoja szansa, żeby stać się jej częścią! Zarejestruj się już dziś! 28-29 listopada, Łódź.

Urząd Miasta Łodzi oraz  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zapraszają w dniach 22 -23.11.2018 r. na bezpłatne szkolenia  kierowane  do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i mając na uwadze stale zmieniające się przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie z najważniejszymi urzędami państwowymi, zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 października 2018 roku w Łódzkiej Zatoce Sportu, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 10, w Łodzi.

Babie lato z SIP-ami

2018-10-05 07:13:58

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy, które odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w j siedzibie w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala konferencyjna, I piętro).

Konferencja PRACUJ LEGALNIE

2018-09-26 15:13:52

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi  zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI „PRACUJ LEGALNIE”, która odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Łodzi. Celem Konferencji jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym problematyki zatrudniania cudzoziemców.