• 16

    01 2017

  • Szkolenie Przegląd zmian podatkowych

Szkolenie Przegląd zmian podatkowych

KategoriaDataCzasLokalizacja
pon 16 Sty09:00 - 16:00Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Łodzi oraz  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP)  zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Przegląd zmian podatkowych”.

Termin: 16.01.2017 r.

Godzina: 09.00 -16.00

Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Formularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest

przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie w trakcie roku 2016 oraz najnowszych, które zaczną obowiązywać od 1.01.2017. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowego.

Szkolenie kierowane jest do osób,

które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat zatwierdzonych zmian, które weszły w życie w 2016 roku i te które zaczną obowiązywać w roku 2017, między innymi szeroko zostanie omówiona problematyka „jednolitego pliku kontrolnego”, klauzuli obejścia prawa, nowych pełnomocnictw i wniosków o interpretację.  Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.

 

Szczegółowy program zajęć

GodzinaTemat zajęć
9.00 – 9.15Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.15 – 10.30 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – JPK

·          Podstawa prawna i dodatkowe źródła informacji o JPK.

·          Obszary objęte JPK – struktury logiczne.

·          Podział podmiotów na mikro, małe, średnie i duże.

·          Harmonogram wdrażania JPK ze względu na wielkość podmiotu. 

·          Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.

·          Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.

 

10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 

KLAUZULA „OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO”

·          Istota nowego zapisu.

·          Ranga tzw. „opinii zabezpieczającej”.

 

NOWE ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

·         Rodzaje pełnomocnictw.

·         Zakres pełnomocnictw i sposób ich udzielania.

 

     INTERPRETACJE  PODATKOWE

·         Podział wniosków, druki i terminy.

·         Wspólny wniosek o wydanie interpretacji.    

 

     ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

·         Nowy limit kwotowy.

·         Sankcje podatkowe za nieprzestrzeganie progu rozliczeń.

   

     POZOSTAŁE  ZMIANY

·         Obowiązek posiadania tytułu prawnego do adresu podlegającego wpisowi do CEIDG.

·         Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

·         Likwidacja przepisów o korekcie kosztów w związku z przeterminowanymi zobowiązaniami.

·         Bieżąca korekta przychodów i kosztów – warunki i zasady.

 

      CASE STUDY

12.15 – 12.45 Przerwa
12.45 – 14.15 

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – PRZEPISY DOTYCZĄCE  SPRAWOZDAŃ   

      FINANSOWYCH ZA ROK 2016

·       Rozszerzenie kręgu podmiotów gospodarczych podlegających ustawie o

rachunkowości.

·       Nowy podział jednostek i odpowiadający mu zakres sprawozdania finansowego.

·       Dla kogo uproszczenia i pod jakimi warunkami?

·       Nowe określenia i wymogi informacyjne.

 

14.15 – 14.30 Przerwa
14.30 – 16.00 

·       OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH  INTERPRETACJI OGÓLNYCH ORAZ

             ORZECZNICTWA

·       DYSKUSJA

 

16.00 Zakończenie szkolenia

 

Szkolenie poprowadzi

pani Beata Kuśmierek– doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca – właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.

Loading Map....