Początkowy okres działania firmy jest najtrudniejszy. Wsparcie można znaleźć w inkubatorach przedsiębiorczości.

Od kilku tygodni przedstawiamy projekty, które mają szansę otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Pisaliśmy już o kulturze, transporcie, cyfryzacji czy ochronie środowiska.

Przedsiębiorczość wśród młodych Polaków (poniżej 30 roku życia) jest zdecydowanie powyżej średniej dla krajów UE. Udział młodych wśród ogółu przedsiębiorców w Polsce sięga 34 procent, o ponad 10 procent więcej niż średnia dla UE.

Pracując w niedziele i święta, co do zasady powinniśmy otrzymać od pracodawcy dodatkowe dni wolne. Często jest to jednak niemożliwe, gdyż pracodawca ograniczony może być dostępnymi zasobami ludzkimi. Wtedy mamy prawo otrzymać dodatek, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 02.03.2015 roku wydawane są wnioski o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski dostępne będą na stronie internetowej oraz w budynku przy ul. Milionowej 91, pok. 134, gdzie będzie można zweryfikować wniosek pod względem formalnym i rachunkowym. Wypełnione wnioski będzie można składać od dnia 09.03.2015 roku. Szczegółowe informacje wraz z drukami do pobrania na stronie 

Startup Weekend w Łodzi

2014-12-19 12:16:57

16 stycznia 2015 fantastyczna energia i kreatywność eksplodują po raz drugi w  Łodzi. Startup Weekend to 54 godziny, w trakcie których pomysły mają szansę przekuć w realny biznes. Podczas trzech dni z chaosu i twórczej pozytywnej energii wyłonią się gotowe rozwiązania do wdrożenia.Zwieńczeniem weekendu są końcowe prezentacje, na podstawie których jurorzy (w tym potencjalni inwestorzy) dokonają oceny i wybiorą najlepsze pomysły.Więcej informacji na naszym profilu