• 09

    03 2015

  • Fundusze Europejskie: Nowe rozdanie.

W poprzednich latach tysiące projektów nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie dotacje z budżetu europejskiego.

Jednak dotacje to niejedyna forma wsparcia. Alternatywą są instrumenty finansowe, czyli nisko oprocentowane pożyczki i gwarancje. Instrumenty te będą szerzej wykorzystywane w najbliższych latach. Mają one tę zaletę, że pozwalają na kilkukrotne wykorzystanie tej samej kwoty dostępnych środków, a tym samym, inaczej niż w przypadku dotacji, na wsparcie większej liczby odbiorców. Główną grupą, do której trafia ta forma pomocy, są przedsiębiorcy.
Zwłaszcza ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, mają często utrudniony dostęp do finansowania – banki niechętnie udzielają kredytów firmom, które nie mają już wyrobionej historii kredytowej. Pożyczka lub gwarancja ze środków UE uzupełniają lukę w finansowaniu firm na rynku, to znaczy pomagają tam, gdzie rynek nie dostarcza żadnego finansowania dla firm lub daje zbyt małe, w szczególności dla mikro- i małych przedsiębiorców. Do tej właśnie grupy odbiorców skierowane jest wsparcie w inicjatywie JEREMIE, ale nie tylko do nich, bo wsparcie zwrotne będą mogły uzyskać również m.in.: samorządy, osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Program działa w następujący sposób. Część Funduszy Europejskich, którymi dysponują województwa, przeznaczona jest na wspieranie małych firm z regionu. Z tych środków utworzony został fundusz powierniczy, który współpracuje z pośrednikami finansowymi. Takie fundusze działają w sześciu województwach: dolnośląskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowiec­kim, łódzkim i wielkopolskim. W roli pośredników występują np. regionalne agencje rozwoju przedsiębiorczości, fundacje oraz banki. To do nich mogą się kierować przedsiębiorcy po poręczenia, kredyty i pożyczki. Dzięki takiemu wsparciu firma może rozwinąć skrzydła i umacniać swoją pozycję na rynku. Po upływie czasu określonego w umowie pieniądze należy zwrócić do pośrednika finansowego. Są one następnie przeznaczane na wsparcie kolejnych przedsiębiorców.

Program JEREMIE stara się zatem łagodzić lukę w finansowaniu wynikającą z tego, że komercyjny sektor finansowy nie chce lub nie może ponosić zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego, a takie jest często związane z finansowaniem małych firm lub tych rozpoczynających dopiero swoją działalność. Ważnym wyróżnikiem środków pochodzących z inicjatywy JEREMIE jest dość duża swoboda w ich wydawaniu. Można bowiem otrzymać wsparcie na różne sfery prowadzenia działalności biznesowej – na inwestycje budowlane (budowa, rozbudowa, remont), na tworzenie nowych miejsc pracy, na nowe rozwiązania technologiczne (np. nowe linie produkcyjne czy nowe oprogramowanie), na zakup urządzeń i środków transportu i inne cele związane bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością.
Środki z inicjatywy JEREMIE są przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych. Tych pieniędzy nie możemy przeznaczyć na spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych. Nie możemy ich również przeznaczyć na finansowanie stałych kosztów prowadzenia działalności, takich jak na przykład podatki czy ZUS. Nie możemy nimi też pokryć wkładu własnego w przypadku otrzymania dotacji z Funduszy Europejskich. O szczegóły finansowania w ramach dostępnych instrumentów finansowych wdrażanych z udziałem środków UE należy pytać poszczególnych pośredników finansowych, których dane kontaktowe znajdziemy na stronie inter­netowej inicjatywy JEREMIE.Dla kogo JEREMIE? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
-mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
-rozpoczynają działalność
-start-upy (w tym również absolwenci)
-nie posiadają historii kredytowej
-nie mają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
KONTAKTWięcej o programie JEREMIE na stronie: www.jeremie.com.pl
Główny Punkt Informacyjny: Łódź – tel.: 42 663 31 07, e-mail: GPILodz@lodzkie.pl