• 28

  06 2017

 • CrossEUWBA – Women Business Angels

Projekt europejski „CrossEUWBA” realizuje ogólny cel ułatwienia przedsiębiorstwom zakładanym przez kobiety (WE) finansowania za pośrednictwem kobiecych aniołów biznesu (WBAs), przyczyniając się do powstania wzrostu private investment w Europie.

Struktura CrossEUWBA opiera się na trzech blokach działania:

 • Informacje, działania podnoszące świadomość i komunikację”, które przyniosą zmiany postaw i większą świadomość o istniejących i nowych sieciach WBA i możliwościach finansowania.
 • „Szkolenia i mentoring”, mające na celu przygotowanie początkujących WBA oraz pomoc WE w trenowaniu umiejętności pitchingowania i budowania strategii biznesowych.
 • „Budowanie społeczności, sieciowanie, networking”, w czasie których zostaną zrekrutowane nowe WBA, a w dalszej kolejności dopasowane do WE.

Projekt ma na celu w szczególności:

 • lepsze zrozumienie czynników sukcesu, przeszkód i wyzwań, które napotykają kobiety na drodze do roli WBA, co ma na celu zwiększenie liczby WBA w Europie, szczególnie w krajach o niskim udziale;
 • zwiększenie różnorodności WBA i liczby sektorów, które korzystają z inwestowania WBA;
 • zwiększenie liczby projektów gotowych do procesu inwestycyjnego;
 • skuteczne dopasowanie WBA i WE, także poprzez międzynarodowe inwestycje;
 • networking, budowanie społeczności i przyczynianie się do propagowania korzystnego i zrównoważonego środowiska dla powstania sieci/stowarzyszeń/klubów WBA;
 • utworzenie co najmniej 5 nowych klubów/stowarzyszeń lub sieci WBA, zrekrutowanie i przygotowanie co najmniej 85 początkujących WBA i przygotowanie do inwestowania 200 WE.

Projekt trwa od stycznia 2017 r. do stycznia 2019 r.

 

 

Koordynator Partnerzy
koordynator partner innogatepartner fpkpartner heraklionpartner sbapartner parp

Źródło:PARP