• 12

  05 2017

 • Konferencja Agile-Commerce 2017

Konferencja Agile-Commerce 2017

KategoriaDataCzasLokalizacja
pt 12 Maj - sob 13 MajCałodnioweNovotel Łódź Centrum

Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk ma zaszczyt zaproponować Państwu współudział w tworzeniu dorobku naukowego III – edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku naukowego. Problematyka konferencji będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych.

W pierwszym dniu konferencji podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia przedstawicieli świata nauki, którzy przesłali referaty.

Problematyka konferencji Agile-Commerce 2017

Zakres tematyczny konferencji tegorocznej konferencji – „Agile commerce – III edycja” obejmuje następujące obszary problemowe:

 • Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania e-Biznesu
 • Sektor MŚP a internet i nowe technologie
 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce – procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Hipermedialne środowisko komunikacji – technologie w zastosowaniu
 • Internet rzeczy – Internet of Things – rzeczywistość futurystyczna już dziś
 • Społeczności i media społecznościowe – filozofia komunikacji czy wymóg współczesności
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce – procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Świat doznań i doświadczeń – technologie w zastosowaniu
 • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu
 • Zarządzanie jakością w e-commerce
 • Doskonalenie procesów logistycznych w e-biznesie
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań konsumentów
 • Psychologia Internetu
Loading Map....