• 07

  10 2015

 • MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

Od diagnozy po strategię wzrostu. Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorstw.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej mają przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie wymaga wkładu własnego od uczestników a działania realizowane są w ramach pomocy de minimis.

MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego przedsiębiorstwa z obszaru wysokich technologii poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem i stać się „gazelami” biznesu.

MAP-iT skierowany jest do właścicieli, menagerów zarządzających (prezesów, dyrektorów generalnych, etc.) firm z obszaru wysokich technologii – osób mających realny wpływ na działalność firmy i trwałość wprowadzanej zmiany.

W czym pomagamy?

MAP-iTwspomaga ocenę obszarów problemowych dla mikro i małych przedsiębiorstw, tzw. 4M (Market – Management – – Money). Dzielimy się wiedzą dotyczącą:

 • dostosowania oferty rynkowej;
 • zarządzania;
 • dostępu do nowych źródeł finansowania;
 • utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Nasza BEZPŁATNA pomoc obejmuje:

Indywidualną diagnozę potrzeb firmy, opartą na systemowej analizie jej działania.
Analiza i diagnoza potrzeb dokonywana jest przy pomocy narzędzia on-line. Pozwala ona na ocenę firmy w obszarach problemowych tzw. 4M:

 1. Market– problem dostosowania oferty rynkowej;
 2. Management– kryzys przywództwa i potrzeba profesjonalizacji zarządzania;
 3. Money – dostęp do finansowania;
 4. – skalowanie modelu i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej;

Na tym etapie zostanie przygotowany Raport z diagnozy.

 1. Wygodny i profesjonalny z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
  Kurs e-learningowy – zawierać będzie 4 bloki tematyczne (4M). Realizacja szkoleń odbędzie się
  w oparciu o diagnozę i każdy z pracowników przedsiębiorstwa przejdzie szkolenie
  e-learningowe.
 2. Fachowe i przyjazne doradztwo – pomoc w opracowaniu i wdrożeniu efektywnej Strategii Rozwoju. Konsultacje dotyczące wsparcia poszkoleniowego w wybranym obszarze odbywać się będą w nawiązaniu do diagnostyki oraz szkoleń i będą składać się z dwóch części:
  • Przygotowanie– właściciel firmy wraz z ekspertem ustalą szczegółowy plan prac –
   a następnie wypracują Strategię Wzrostu.
  • Wdrożenie– ekspert będzie wspierał właściciela firmy we wdrożeniu przygotowanej Strategii Wzrostu

Projekt jest skierowany dla firm:

 • które działają min. 3 miesiące i powstały po 2009 roku;
 • mikro i małych (zatrudniają od 0 do 49 osób);
 • działają w sektorze wysokich i średniowysokich technologii zgodnie z klasyfikacją OECD oraz Eurostat (wykaz PKD poniżej):
 • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • 30.3 – produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
 • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • 25.4 – produkcja broni i amunicji
 • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych
 • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
 • 30.2 – produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 30.4 – produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • 30.9 – produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 32.5 – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
  1. Wprowadzają innowacje*.

ORGANIZATOR PROJEKTU

Projekt realizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

 • najstarszą organizację pracodawców w Polsce – działa od 1989 r.
 • zrzeszającą 10 tys. firm, które łącznie zatrudniają ok. 5 mln pracowników.
 • uznanego partnera społeczno-gospodarczego w Polsce i Europie.

Potencjał polskich Małych Ambitnych Przedsiębiorstw już w przeszłości budził uwagę ekspertów Pracodawców RP. Dlatego przygotowali oni program szkoleniowo-badawczy, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia dla MAP posiadających potencjał do szybkiej ekspansji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.map-it.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.map-it.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22/518 87 78,  22/828 84 37 lub pod adresem mailowym: kontakt@mapit.pl

Serdecznie zapraszamy.

Zespół MAP-IT

Źródło: PI