• 20

    07 2018

  • Nasycić swój apetyt – apetyt na rozwój

Nasycić swój apetyt – apetyt na rozwój.

A to za sprawą projektu skierowanego do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie.

Bony wykorzystane na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dofinansowane będą nawet do 80% wartości usługi (maksymalnie do 3000 zł wraz z wkładem własnym na jednego pracownika).

WAŻNE! Pracownik MŚP  może skorzystać z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) .

Wsparcie w szczególności kierowane jest dla:

  • pracowników o niskich kwalifikacjach,
  • pracowników powyżej 50 roku życia,
  • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstw z branż/sektorów strategicznych
  • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
  • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt. 22 tej Ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://larr.pl/bony/

Źródło: ŁARR