• 04

    04 2017

  • Świadomość marki osobistej– człowiek najlepszą wizytówką firmy

Urząd Miasta Łodzi oraz  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Świadomość marki osobistej– człowiek najlepszą wizytówką firmy”.

Termin: 24.04.2017 r.

Godzina: 09.00 – 16.00

Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)

Formularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności przydatnych w kontaktach z kontrahentami i współpracownikami. Uczestnicy w przyjaznej atmosferze uświadomią sobie bariery, ktore blokują ich w kontaktach z innymi, nabiorą pewności siebie dzięki świadomemu użyciu języka ciała i wywieraniu wpływu głosem. Uświadomią sobie swój potencjal dzięki poznaniu swoich mocnych stron.

Szkolenie ma formę treningu umiejętności – uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, dokonują analizy rzeczywistych przypadków. Każde ćwiczenie jest omawiane, dzięki czemu uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

Szkolenie adresowane jest do m. in. do osób z niewielkim doświadczeniem prezentacyjnym i autoprezentacyjnym, które odczuwają potrzebę doskonalenia się w umiejętnościach kreowania wizerunku.

Szkolenie poprowadzi pan Janusz Szewczyk – trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie obsługi klienta, sprzedaży i rekrutacji.

Program szkolenia

Świadomość marki osobistej– człowiek najlepszą wizytówką firmy

Godzina Temat zajęć
09.00 – 09.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie
09.15 – 10.30 Autoprezentacja sztuką kreowania własnego wizerunku

·         znaczenie pierwszego wrażenia

·         nawiązanie relacji z rozmówcą

·         ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15

 

Kreowanie i wzmacnianie wlasnego wizerunku przedsiębiorcy/pracownika

·         mowa ciała – niewerbalny przekaz informacji

·         ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

12.15 – 12.45 Przerwa
12.45– 14.15 Umiejętności prezentacyjne

·         elementy prezentacji

·         ilustracja

·         flipczart

·         prezentacja komputerowa

·         ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

14.15 – 14.30 Przerwa
14.30 – 16.00  

·         przekaz, czyli interpersonalna strona prezentacji

·         pozawerbalny kontakt ze słuchaczami

·         praktyczne sugestie

·         ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

 

16.00 Zakończenie szkolenia