Modele biznesowe MŚP

2016-03-08 08:22:14

W związku z ogłoszeniem Konkursu  na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

CEEC EXPO 2015

2015-03-26 14:38:29

PAIiIZ w ramach programu GoChina rozpoczyna nabór na misję gospodarczą do Ningbo (Chiny), która odbędzie się między 7 a 12 czerwca.