• 08

    03 2016

  • Modele biznesowe MŚP

W związku z ogłoszeniem Konkursu  na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe, międzynarodowe rynki zbytu. Wnioski przyjmowane będą w terminie: 31 marca – 29 kwietnia 2016 r.

Spotkanie odbędzie się 17 marca br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca br.

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń do 14 marca br.

Źródło: COP