• 08

    12 2015

  • 500 mln zł na demonstratory nowych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs programu „Demonstrator”. Na wsparcie firm w zakresie prac rozwojowych, które  zwieńczone zostaną stworzeniem demonstracyjnych wersji nowych produktów w  programie NCBR przeznaczyło 500 mln zł.

Program NCBR „Demonstrator” jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 PO Inteligentny Rozwój „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”. Dzięki wsparciu z NCBR stawiające na innowacje firmy będą mogły przetestować nowatorskie rozwiązania, których celem jest transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki, a w efekcie wprowadzenie na rynek nowoczesnych i innowacyjnych technologii, produktów i procesów.

Dzieląc z przedsiębiorcami ryzyko towarzyszące podejmowaniu prac badawczo-rozwojowych wspieramy najlepsze projekty firm, które chcą zdobywać przewagę konkurencyjną i umocnić swoją pozycję na rynku w oparciu o efekty prac B+R. Wsparcie uzyskane w ramach programu „Demonstrator” pozwoli im sprawdzić i przetestować w wersji demonstracyjnej nowatorskie rozwiązania przed wprowadzeniem ich na rynek – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 500 mln zł. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków będzie trwał od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

W pierwszym, rozstrzygniętym we wrześniu tego roku konkursie w oparciu o ocenę ekspertów NCBR wsparło 20 najlepszych spośród 122 zgłoszonych projektów. Dofinansowanie w wysokości ponad 280 mln zł otrzymało 15 dużych przedsiębiorstw i 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP.  Wkład prywatny wniesiony przez nie wyniósł ponad 407 mln zł. Dzięki wsparciu NCBR będą prowadziły eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: pierwsza w Europie wytworzona w Polsce 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych, demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego oraz opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR.

Ogłoszenie konkursów w ramach PO Inteligentny Rozwój poprzedził pilotażowy konkurs „Demonstrator + ”, który NCBR realizowało w 2013 roku. Wsparcie z NCBR w wysokości ponad 420 mln zł uzyskało wówczas 45 projektów, a wkład własny wniesiony przez przedsiębiorców wyniósł aż 330 mln zł.

Źródło: NCBR