• 21

    12 2018

  • „Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry”

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. –koordynator Klastra Metalowego METALIKA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt finansowany w ramach Programu Ramowego UE w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019r.w Hotelu Focus w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00.Rejestracja od godziny 09:30.Patronat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.Podczas konferencji Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o., jako polscy partnerzy projektu EE-METAL przedstawią wyniki projektu i omówią wypracowane w jego ramach rozwiązania mogące stanowić wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw sektora metalowo-maszynowego w realizacji przedsięwzięć związanych z oszczędzaniem energii, w tym m.in.:

  • Metodologię audytu energetycznego dostosowaną do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej,
  • Metodologię wdrażania i adaptacji normy ISO 50001 w przedsiębiorstwach sektora metalowego,
  • Bazę najlepszych dostępnych technik (BAT)stosowanych w sektorze MMA

Ponadto przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z angażowaniem się w działania w ramach projektu, a zaproszeni goście zaprezentują przykłady rozwiązań energooszczędnych do zastosowania w MŚP oraz sposoby ich finansowania.

Źródło: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.