Konsultacje biznesowe

2015-08-27 10:01:36

W  najbliższy czwartek 03 września  br. w godz. od 11.30 do 13.30 zapraszamy przyszłych i obecnych przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnego doradztwa gospodarczego.

Obywatel.gov.pl to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla obywateli. Ideą portalu jest podejście, iż każda sprawa, którą obywatel chce załatwić w urzędzie, jest traktowana jak wykonywana usługa.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, doradztwo biznesowe oraz indywidualne konsultacje z praktykami z obszarów kluczowych dla młodych przedsiębiorców organizowane przez Biuro Obsługi Inwestora (al. Politechniki 32.).

Czasy, kiedy załatwienie każdej formalności wymagało wizyty w urzędzie, odchodzą powili w niepamięć. Dziś coraz częściej wystarcza do tego komputer z dostępem do internetu. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie wykorzystują sieć do kontaktów z urzędami.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”.

Wielu pracodawców chciałoby znaleźć jeden uniwersalny sposób na skuteczne motywowanie pracowników. Ba, niektórym wydaje się, że taki sposób znają i starają się go stosować wobec wszystkich zatrudnionych. Problem w tym, że to, co motywuje Kowalskiego, nie zadziała wobec Malinowskiego…

Starasz się o dofinansowanie?

2015-07-07 09:29:31

Bezpłatny „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” jest właśnie dla Ciebie!

Czwartkowe konsultacje

2015-05-19 08:59:11

Już w najblizszy czwartek 21 maja w godz. od 11.30 do 13.30 zapraszamy na bezpłatne konsultacje organizowane w ramach Łódzkiego Centrum Przedsiebiorczości.

Wysoki poziom obsługi to w tej chwili jeden z najważniejszych oręży w walce o klienta. Bo jeśli klient będzie z obsługi zadowolony, to w przyszłości wróci, by ponownie skorzystać z danego produktu lub usługi. Dlatego przedsiębiorcy muszą mieć pełną wiedzę na temat tego, w jaki sposób klient chce zostać obsłużony i czego tak naprawdę oczekuje.

Koniec ery 9-17?

2015-04-09 10:34:17

Czy wiesz, że 8-godzinny czas pracy obowiązuje w Polsce od 1919 roku?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założenie własnej firmy skorzystaj z bezpłatnych konsultacji  w Łódzkim Centrum Przedsiebiorczości.

Angażujesz się społecznie? Ten konkurs jest dla ciebie Konkurs „Jestem szefową” to wspólna inicjatywa Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej. Wystarczy napisać pracę pisemną.

Elektroniczny punkt kontaktowy

2014-12-22 22:18:27

Zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z elektronicznego punktu kontaktowego, którego partnerem jest Krajowa Izba Gospodarcza. (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, DzUrz L 376, 27.12.2006 r) każdy kraj Unii Europejskiej został zobowiązany do utworzenia Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Więcej informacji na na https://www.biznes.gov.pl