Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach pt. „Biopolymers and biomaterials for packaging and goods”, które odbędą się w Łodzi w dniu 12 października 2017r. Warsztaty organizowane są w ramach projektu H2020-INNOSUP-2015-1: SUPERBIO, którego Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki jest partnerem.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Odbędzie się w dniach 16-17 października w hotelu Vienna House Andel’s. Forum jest najważniejszym wydarzeniem gospodarczym centralnej Polski współtworzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Centrum Obsługi Przedsiebiorcy w Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach konkursu nt. „Innowacje w MŚP”. Jego przedmiotem jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności MŚP w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020.

Jak w dydaktyce wykorzystywać nowoczesne metody kształcenia? Czy i jak Design Thinking można stosować na uczelni? Jak absolwenci mogą wykorzystać umiejętności z zakresu myślenia projektowego na rynku pracy?

Łódzki rynek gastronomiczny od kilku lat rozwija się niezwykle dynamicznie. Według portalu Jemy w Łodzi, w pierwszej połowie 2017 roku w mieście otwartych zostało ponad 40 nowych restauracji, podczas gdy w całym roku 2016 na kulinarnej mapie miasta pojawiło się niespełna 60 nowych miejsc.

Wielka Wymiana Kontaktów (WWK) w Łodzi już 4 października. Celem organizowanych spotkań jest budowanie i rozwijanie społeczności Przedsiębiorców w Polsce oraz promocja ich biznesów poprzez spotkania na żywo, networking, konferencje oraz wykłady.

Konfederacja Lewiatan zaprasza na ostatnie z tego cyklu bezpłatne warsztaty „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania” Łódź, 3 października, ŁARR, ul. Narutowicza 34.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi realizuje dwa projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób pozostających bez pracy w mieście Łodzi.

Spotkanie dotyczące pełnej oferty PARP już 7 września w czwartek w Warszawie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia kolejny cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dla których w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 wciąż czeka spore wsparcie finansowe.

Każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą na pewno ucieszą plany obniżenia obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalna wysokość składek płaconych przez przedsiębiorcę na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynosi w skali roku 10 503,36 zł. Ministerstwo Rozwoju planuje jednak nowe rozwiązania, na których skorzystają mikroprzedsiębiorcy. Wszystko za sprawą projektu „Mała firma – mały ZUS”. Czy pomysł ten faktycznie ma szansę wejść w życie i kiedy to nastąpi?

Oznakowanie CE

2017-07-26 13:06:16

Jeśli zamierzasz wprowadzić swój (lub np. importowany spoza UE) wyrób na rynek powinieneś wiedzieć, że na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wspólny tzw. system oceny zgodności.

Łódź - dynamika i rozwój

2017-07-24 13:03:15

W ostatnich latach Łódź umocniła swoją pozycję jako ważnego ośrodka dla branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.JLL zapytał swoich Klientów dlaczego wybrali Łódź, dlaczego wybrali JLL jako swojego doradcę.

Skorzystaj z programu Early Warning Poland.Celem projektu jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Trudne sytuacje, porażki, kryzysy są nieodłącznym elementem każdego biznesu, a przeżyte trudności stanowią ważną część tożsamości każdego przedsiębiorcy.

MŚP szturmują GameINN

2017-07-17 07:33:35

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło nabór wniosków w II konkursie programu GameINN. Przedsiębiorcy złożyli aż 90 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 230 milionów złotych.

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem kariery i firmy poszukujące pracowników do udziału w II edycji Łódzkich Regionalnych Targach Pracy, organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi.

Lokale dla kreatywnych

2017-07-14 13:44:15

Lokale przeznaczone są na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej dla towarów będących wynikiem działalności designerskiej i artystycznej – dotyczy to unikatowych i krótkoseryjnych produkcji, a także galerii sztuki, księgarń i antykwariatóworaz gastronomicznej z elementami propagowania kultury i sztuki.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie na rozwój Twojej działalności gospodarczej”.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami jubileuszowej, X edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi, czyli inicjatywy która wspiera najlepszych studentów na wybranych przez Fundatorów kierunkach studiów.

Rozpoczął się nabór do projektu Early Warning! Do udziału zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie pierwsze oznaki nadciągających trudności.